SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Deň matiek 2023
Školský karneval 2011
Karneval 2014
Turistická báza Slopná
Fašiangové slávnosti 2011
Fašiangové slávnosti 2014

Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Slopná“ ( ďalej len „správa o hodnotení strategického dokumentu“) a k návrhu Územného plánu obce Slopná

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Obec Slopná

Vám oznamuje

že, verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Slopná“ ( ďalej len „správa o hodnotení strategického dokumentu“) a k návrhu Územného plánu obce Slopná podľa § 11 zákona sa uskutoční

dňa 07. septembra 2020 (pondelok) o 10,00 hod. v Obecnom dome v Slopnej.

Podrobné pokyny a podmienky sú k dispozícii na webovej stránke www.slopna.sk.

V Slopnej, 19. 8. 2020 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30