SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Fašiangové slávnosti v Slopnej 2024
Fašiangové slávnosti 2012
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Fašiangové slávnosti 2012
Návšteva Slopné 2014
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
A
A
A

História Obce

História obce

Slopná je stará obec, svedčí o tom prvá písomná zmienka doložená v listine z roku 1277, kde je Slopná uvedená ako "possessio Szlopna". Obec pôvodne patrila k Trenčianskemu hradu. V roku 1323 ju trenčiansky župan Demeter daroval Tomášovi synovi Ogoliča, od ktorého pochádza rodina Slopňanských. Táto rodina patrila medzi najstaršie zemianske rodiny v Trenčianskej stolici. Medzi najstaršie spomínané postavy patrí, Gašpar literát zo Slopnej (Caspar literatus de Zlopna), uvádza sa ako bojovník v službách kráľa Mateja. V Slovenskej listine z roku 1460 sa spomína pod slovenským menom Caspar Slopnansky. Ďalšou historickou postavou, ktorá sa spomína bol Menhard zo Slopnej, tento daroval v roku 1466 kráľovi 800 forintov, za čo dostal do zálohy Teplú (dnes Trenčianska Teplá) a tak sa stal jej vlastníkom.
Najznámejším rodákom bol však Šimon Fába (1731-1801), ktorý bol ostrihomským kanonikom a veľkým podporovateľom svojich rodákov.

Vývin názvu obce:

 • v roku 1277 sa spomína ako Slopna,
 • v roku 1330 sa spomína ako Zlopna,
 • od roku 1475 ako Slopna.

V roku 1598 mala obec 31 domov, v roku 1720 mala 27 daňovníkov, v roku 1784 64 domov, 73 rodín a 397 obyvateľov, v roku 1828 52 domov a 477 obyvateľov.

Obecná pečať

Vznik prvého pečatidla obce súvisí s počiatkami vlastnej administratívnej činnosti v obci. Tento čas nie je jednoduché určiť, pretože obec patrila zemianskej rodine Slopňanských, ktorá používala pravdepodobne vlastné pečatidlo.
Najstaršia známa pečať, použitá v roku 1847, nie je bližšie datovaná.
História spomína dve známe pečate obce Slopná:
- Historická pečať obce bola oválna, s priemerom 23 x 25 mm. V obraze je zobrazený svätý Andrej, držiaci pred sebou Andrejský kríž, okolo neho sú iniciálky S. A. - O. P. (Sanctus Andreas Ora pro nobis) a nad ním je legenda: POSSEJ SZLOPNA.

- Ďalšia pečať obce je taktiež nedatovaná. Ide o kovovú nápisovú pečať na pečatenie z podušky. Mala priemer 31 mm a jej použitie sa zistilo v rokoch 1873 - 1881. Legenda je v troch riadkoch:  KÖZSÉG * OBEC * SLOPNA

 Erb obce

Centrálnou postavou je taktiež postava sv. Andreja apoštola. Atribútom sv. Andreja je šikmý kríž súvisiaci s jeho mučeníckou smrťou. V erbe možno vidieť okrem postavy sv. Andreja začiatočné písmená vety a to:
"S" ( SANCTUS )  "A" ( ANDREAS )  "O" ( ORA ) "P" ( PRO ) ( NOBIS )", teda "SVäTÝ ONDREJ ORODUJ ZA NÁS"

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 8.00 - 15.00
 • Ut: nestránkový deň
 • St: 8.00 - 17.00
 • Št: nestránkový deň
 • Pi: 8.00 - 12.00
 • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30