SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Jeseň 2004
Fašiangové slávnosti 2012
Návšteva Slopné 2014
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Fašiangové slávnosti 2011
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
A
A
A

Výzvy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Služby k POD 2021 - Zelená infraštruktúra v obci Slopná – 2. ETAPA
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Služby k POD 2021 - Zelená infraštruktúra v obci Slopná – 2. ETAPA
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná 2021
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia PZ Slopná
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia PZ Slopná
24.3.2023
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie pre obec Slopná
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie pre obec Slopná
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Budovanie vodozádržných opatrení, obec Slopná
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia Domu smútku a okolia
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou - Rekonštrukcia Domu smútku a okolia
Prílohy
50980_rds.pdf
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Fitness - vonkajšie workout prvky
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Fitness - vonkajšie workout prvky
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Dostavba hasičskej garáže Slopná
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Dostavba hasičskej garáže Slopná
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Zelená infraštruktúra - Slopná I.ETAPA
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Zelená infraštruktúra - Slopná I.ETAPA
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Bezúdržbové detské ihrisko v obci
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Bezúdržbové detské ihrisko v obci
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Obecný úrad - kultúrny dom, zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Obecný úrad - kultúrny dom, zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE
24.3.2023
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Slopná (UPN-O)
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Slopná (UPN-O)
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Turistická báza Slopná
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Turistická báza Slopná
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Využívanie OZE a úspora energie
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Využívanie OZE a úspora energie
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: Poskytnutie služby-Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu - Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Slopná“
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Slopná“
24.3.2023
Výzva - Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva - Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
24.3.2023
Výzva - štúdia uskutočniteľnosti - Miestne komunikácie - Rekonštrukcia MK v obci Slopná
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva - štúdia uskutočniteľnosti - Miestne komunikácie - Rekonštrukcia MK v obci Slopná
24.3.2023
Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná“
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2023
Názov Výzva na predkladanie ponúk - Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná“
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30