SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Turistická báza Slopná
Školský karneval 2011
Návšteva Slopné 2014
Školský karneval 2011
Hodové slávnosti 2023
Fašiangové slávnosti v Slopnej 2024

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná

Výzva číslo:  5/PRV/2015
Kód Projektu: 043TN050014
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora  na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Realizácia: 5/2017 - 8/2017
Náklad: 1.005.943,62 EUR

 

 

 

 

 

 

Projektom (v skratke„ Komasačných ciest“) sa v extraviláne obce vykonali účelové komunikácie, poľné cesty, ktorými sa prepojili susedné katastre obcí Tŕstie-Dol. Lieskov, Visolaje a tiež jedna trasa spájajúca bývalý družstevný, hospodársky dvor v Slopnej. Súčasne sa vytvorili kvalitnejšie turistické trasy smerom na Ostrú Malenicu a Záhradky pod Malenicou-Beluša. Komasačné cesty sú výsledkom pozemkových úprav prebiehajúcich v rokoch 2005-2010 a sú to v podstate viacúčelové hlavné spevnené cesty vyplývajúce z pozemkových úprav slúžiace pre poľnohospodárov, ale aj ako podpora turizmu, pre športovcov na kolieskových korčuliach a bicykloch s viacúčelovým, celoročným využitím. (viď. mapa: Mapa navrhovanej cestnej siete v k.ú. Slopná )

Fotografie z budovania si môžete pozrieť v galérii.

 

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná

 
 

Tabuľa na Obecnom úrade Slopná
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30