SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Deň detí 2010
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Stavanie mája 2023
Deň detí 2010

Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k. ú. Slopná

Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k. ú. Slopná

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Prijímateľ: Obec Slopná
Výška NFP: 32 510,32 EUR
Opis projektu: Predmetom  projektu „Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná“ je  investícia do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania infraštruktúry obce malých rozmerov- Rekonštrukcia odvodnenia komunikácií, vrátane vykonania údržby a stavebnej úpravy existujúcich rúrových priepustov
Cieľ projektu:
 • zvýšenie bezpečnosti dopravy a ochrany zdravia
 • zvýšenie ekologickej stability krajiny vrátane prepojenia ekológie širšími väzbami na región
 • zlepšenie kvality životného prostredia
 • vytvorenie základu pre ďalší rozvoj vidieckych oblastí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 8.00 - 15.00
 • Ut: nestránkový deň
 • St: 8.00 - 17.00
 • Št: nestránkový deň
 • Pi: 8.00 - 12.00
 • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30