SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Stavanie mája 2023
Deň Zeme 2023
Školský karneval 2011
Fašiangy 2015
Fašiangové slávnosti 2013
Hodové slávnosti 2023

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce Slopná: Návrh VZN č.10/2022 - o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.3.2024
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 4.3.2024
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slopná
2.1.2024
VZN č.2/2023 - Ostatné dane a poplatky za komunálny odpad
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN č.2/2023 - Ostatné dane a poplatky za komunálny odpad
19.3.2023
VZN č.1/2022 - Dane z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2023
Názov VZN č.1/2022 - Dane z nehnuteľností
19.3.2023
Dodatok č.1/2019
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2023
Názov Dodatok č.1/2019
19.3.2023
VZN č.4 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2023
Názov VZN č.4 - o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
19.3.2023
VZN č.5 - Prevádzkový poriadok cintorína
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2023
Názov VZN č.5 - Prevádzkový poriadok cintorína
19.3.2023
VZN č.6 - o poskytovaní dotácií
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2023
Názov VZN č.6 - o poskytovaní dotácií
Prílohy
8acae_VZN-6.pdf
19.3.2023
Prílohy k VZN č.6
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2023
Názov Prílohy k VZN č.6
19.3.2023
VZN č.7 - ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2023
Názov VZN č.7 - ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Prílohy
2865f_VZN-7.pdf
19.3.2023
VZN č.8 - o určení školských obvodov
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2023
Názov VZN č.8 - o určení školských obvodov
Prílohy
a2670_VZN-8.pdf
18.3.2023
VZN č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 18.3.2023
Názov VZN č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slopná
18.3.2023
VZN č.10/2022 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 18.3.2023
Názov VZN č.10/2022 - o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná
17.3.2023
VZN č.11/2018 - o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.11/2018 - o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce Slopná
17.3.2023
VZN č.12 - o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.12 - o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Prílohy
9b4c2_VZN-12.pdf
17.3.2023
VZN č.13 - o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb - podnikateľov
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.13 - o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb - podnikateľov
Prílohy
07b6e_VZN_13.pdf
17.3.2023
VZN č.14 - o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.14 - o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Prílohy
dc604_VZN_14.pdf
17.3.2023
VZN č.15 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.15 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Prílohy
009b3_VZN_15.pdf
17.3.2023
VZN č.16-02/2021 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.16-02/2021 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná
17.3.2023
VZN č.17 - o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.17 - o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Slopná
17.3.2023
VZN č.18 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.18 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou
Prílohy
8e94f_VZN-18.pdf
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30