SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Fašiangové slávnosti 2014
Posedenie so staršími občanmi 2014
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Deň detí 2010
Deň matiek 2011
Návšteva Slopné 2014
A
A
A

Stromy pre budúcnosť

Oznámenie o začatí projektu: Stromy pre budúcnosť

Tento rok sa od februára začína projekt Stromy pre budúcnosť, podporený Nadáciou VÚB. Hlavným realizátorom projektu je občianske združenie PRALES  v spolupráci s obcami Slopná, Podskalie a CHKO Strážovské vrchy. Projekt je zameraný na obohatenie vidieckej krajiny Strážovských vrchov o nelesné stromové formácie - stromoradia, ktoré v budúcnosti vyrastú do krásnych krajinotvorných prvkov, zvýšenie biodiverzity, podporu druhov, ktoré lokálne vymizli. Stromoradie s tradičnými ovocnými druhmi  ako orech vlašský, čerešňa, jabloň, budú prinášať úžitok ľuďom aj biodiverzite a ekosystému krajiny.  Poľnohospodárska krajina je o tieto štruktúry citeľne ochudobnená z dôb socializmu. Ľuďom chýbajú prechádzky za zberom čerešní pod príjemným tieňom a vychádzky s deťmi na zber orechov. Projekt pozostáva z výsadby vhodných stromov do voľnej vidieckej krajiny v katastri obce Podskalie - na pasienku  okolo poľnej cesty a obce Slopná popri cyklotrase smerom na Tŕstie. Projekt pozostáva  okrem samotnej výsadby, aj so zabezpečenia ochrany proti poškodeniu zverou (jelene, srny, dobytok), starostlivosti , ktorá bude zabezpečená vďaka spolupráci s poľnohospodárom a s ovocinárom aj po skončení projektu. Cítime potrebu stromy vrátiť do krajiny aby bola vľúdnejšou na pocit a pestrejšou na živé organizmy. Lepší estetický zážitok s krajiny obohatenej  o stromy vnímajú všetci ľudia (miestni aj turisti). Poľnohospodárske veľkobloky bez stromov pôsobia pomerne pusto, nevľúdne. Stromová vegetácia zlepšuje klímu krajiny. Stromy ochladzujú povrch na ktorý dopadá slnečné žiarenie, to spotrebúvanú na výpar a dýchanie (evapotranspiráciu). zmierňujú priebeh teplôt a eliminuje sa tak efekt tzv. tepelných ostrovov (prehriatych miest).
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30