SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Turistická báza Slopná
Školský karneval 2011
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Fašiangy 2015
Deň Zeme 2023
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
A
A
A

Triedenie odpadu

 
Úroveň vytriedenia odpadov za rok  
2022 52,10 %
2021 50,06 %
2020 42,72 %
2019 32,91 %
2018 22,32 %

 

Plagat Co nas moze prekvapit

 

Upozornenie !

VRECIA z plastami, tetrapakmi a plechovkami odložte na miesto za Požiarnou zbrojnicou a novou garážou v Slopnej

SEPARUJME A TRIEĎME ODPAD KAŽDÝ DEŇ  !

Žiadame občanov, aby v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z, a VZN č. 2/2016 o odpadoch separovali a triedili odpad a znižovali tak náklady za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu na skládke a nezvyšoval sa "Poplatok za komunálny odpad (v súčasnosti je stanovený na 18 €/osoba ! – KEĎ NEBUDEME SEPAROVAŤ TAK SA POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD BUDE AUTOMATICKY  Z V Y Š O V A Ť  !)

 

Dôrazne žiadame, aby ste plastové fľaše, kelínky, tetrapaky z mlieka, z džúsov, hliníkové plechovky z piva, energetických nápojov a iných výrobkov  z plastov, dávali do vriec STLAČENÉ a tak zmenšili ich objem !

 

Ďalej elektrotechniku a bielu techniku – IT techniku, rádia, spotrebiče, sporáky, práčky, chladničky mraziaky a podobne je potrebné vymeniť pri kúpe nového výrobku, spotrebiča, ktorý Vám dovozca bezplatne odvezie !

 

Nevratné sklenné fľaše a sklo ako poháre, tabuľové sklo a iné ide do kontajnérov na to určených–nedávajte tam žiaden iný komunálny odpad !

 

Drobný stavebný odpad nahláste priamo starostovi obce alebo na Obecnom úrade v Slopnej !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÚDRY ČLOVEK SI PO SEBE UPRACE A HLUPÁK NECHÁ SAMOZREJME BORDEL.
Tak sa zaraď sám:
Nehádž do potoka, na cestu ani na verejné priestranstvo žiaden 
komunálny odpad (KO) ani špaky a krabičky od cigariet – skús si to hodiť na svoj dvor alebo dones si to domov ? !
Plasty, fľaše, igelity-aj tie najmenšie, tiež všetky druhy plechoviek, tetrapaky od džúsov a mlieka do lesa nepatria a učili ťa to predsa ešte v škole ešte tuším v 
základnej škole (ZŠ) ! ?
Zvieratá, ktoré žijú v prírode ti „bordel“ doma nerobia, tak prečo robíš im ty tu ........ !
TY tu... !
Atď.....?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová webová stránka www.triedime.sk je zameraná na informácie o triedení odpadu a ochrane životného prostredia.

Slováci triedenie naozaj zanedbávajú. Produkujeme množstvo odpadu, na jedného Slováka pripadá až 321 kilogramov za rok. Na recykláciu putuje len približne 6 - 8 %, čo je asi 20 - 25 kg. 

ENVI – PAK je organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku, ktorá vytvorila a prevádzkuje koordinovaný systém zberu, zhodnotenia/recyklácie komunálneho a priemyselného odpadu z obalov za pomoci všetkých subjektov podieľajúcich sa na materiálovom toku odpadov z obalov.

Podieľa sa na zbere odpadov od spotrebiteľa – občana, cez obec a zberovú spoločnosť až po recyklátora.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30