SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v k.ú. Slopná
Školský karneval 2011
Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Slopná
Deň matiek 2023
Fašiangy 2023
Výstup Ostrá Malenica 2011

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce Slopná: Návrh VZN č.10/2022 - o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského klubu a školských zariadení zriadených na území obce Slopná

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.3.2023
VZN č.15 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.15 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Prílohy
009b3_VZN_15.pdf
17.3.2023
VZN č.16-02/2021 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.16-02/2021 - o niektorých podmienkach držania psov na území obce Slopná
17.3.2023
VZN č.17 - o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.17 - o zneškodňovaní obsahu žúmp a vody z povrchových odtokov (dažďová voda) na území obce Slopná
17.3.2023
VZN č.18 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.18 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou
Prílohy
8e94f_VZN-18.pdf
17.3.2023
Doplnok č.1/2019 k VZN č.18
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov Doplnok č.1/2019 k VZN č.18
17.3.2023
VZN č.19 - o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.19 - o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Slopná
Prílohy
359b1_VZN-19.pdf
17.3.2023
VZN č.20 - o podmienkach a kritéria prideľovania nájomných bytov, postavených s podporou štátu
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.20 - o podmienkach a kritéria prideľovania nájomných bytov, postavených s podporou štátu
Prílohy
0a4eb_VZN-20.pdf
17.3.2023
VZN č.21 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.21 - o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
17.3.2023
VZN č.22 - o nakladaní s KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.22 - o nakladaní s KO a DSO
17.3.2023
VZN č.23 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.23 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
17.3.2023
VZN č.24 - o verejnom poriadku na území obce
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.24 - o verejnom poriadku na území obce
17.3.2023
VZN č.25 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.25 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Slopná
Prílohy
d8891_VZN-25.pdf
17.3.2023
VZN č.26/2021 - o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
Detail dokumentu
Dátum 17.3.2023
Názov VZN č.26/2021 - o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
1.1.1970
VZN č.27 - o územnom pláne obce Slopná
Detail dokumentu
Dátum 1.1.1970
Názov VZN č.27 - o územnom pláne obce Slopná
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Slopná je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 15.00
  • Ut: nestránkový deň
  • St: 8.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00
  • Poz: Obedná prestávka: 12:00 - 12:30