ERB

Čistenie potoka (8.-11.6.2015)

Chceme sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do čistenia miestneho potoka.

Tiež chceme upozorniť občanov, že potok nie je stoka, ktorá spláchne všetok odpad (pevný aj tekutý) !

Vitajte na novom webovom sídle obce

Vzhľadom na pokrok vo web technológiách a tiež z dôvodu modernizácie vzhľadu 

Vás vítame na nových stránkach obce Slopná.

Dúfame, že Vám prinesú prehľadnejšie a rýchlejšie dostupné informácie.

 

Výsledky volieb

Starosta:

  • Štefan Hrenák

Poslanci (v abecednom poradí):

  • Gločková Zuzana
  • Hrenák Alfréd
  • Hrenák Juraj
  • Hrenák Pavol
  • Jakubík Pavol

Účasť voličov: 65,47 %

Zdroj: Štatistický úrad SR