ERB

Oznamy

Vyplácanie dividend zo zisku z minulých rokov sa bude konať dňa

  • 17.05.2023 v čase od 15:00 do 18:00
  • 20.05.2023 v čase od 16:00 do 19:00

v miestnosti pod kultúrnym domom obce Slopná.

 

Adresa:

Predseda Spoločenstva

Dominik Jakubík

Slopná 140

Mobil:0950695237

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.