ERB

Obecné zastupiteľstvo

Starosta:

  • Mgr. Martina Michálková, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poslanci:

  • Ing. Alfréd Hrenák - zástupca starostu
  • Bc. Sylvia Šulyová
  • Igor Haviar
  • Ing. Juraj Hrenák
  • Anton Hrenák

Obecný kontrolór:

  • Viera Michálková, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dokumenty

Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu