ERB

Výberové konania

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Slopná

Obec Slopná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Slopnej – 1.-4. ročník.

VKZS2021