ERB

Voľby do VÚC 2022

Zápisnica o priebehu a výsledku vo voľbách do TSK

 

Špeciálny spôsob hlasovania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Určenie volebnej miestnosti

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a o utvorení volebného obvodu  a volebného okrsku

Zverejnenie počtu obyvateľov

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej/okrskovej volebnej komisie - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený