ERB

Voľby do samosprávy 2022

Výsledky volieb

 

Špeciálny spôsob hlasovania

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu

Určenie volebnej miestnosti

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a o utvorení volebného obvodu  a volebného okrsku

Zverejnenie počtu obyvateľov

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej/okrskovej volebnej komisie - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený