ERB

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Táto akcia bola financovaná pomocou pridelenej dotácie z rozpočtu predsedníčky vlády Ivety Radičovej v rámci programu NÁŠ VIDIEK.

Celková hodnota investície bola 4 478,45 €.

pz001.jpg pz002.jpg pz003.jpg pz004.jpg pz005.jpg pz006.jpg pz007.jpg pz008.jpg pz009.jpg pz010.jpg pz011.jpg pz012.jpg pz013.jpg pz014.jpg pz015.jpg pz016.jpg pz017.jpg pz018.jpg pz019.jpg pz020.jpg pz021.jpg pz022.jpg pz023.jpg pz024.jpg pz025.jpg pz026.jpg