ERB

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Hornom konci obce bola realizovaná v priebehu mesiaca október 2013.

Investičná akcia v hodnote 23 781,41 € bola financovaná z úverového zdroja.

1.JPG 10.JPG 11.JPG 2.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG 9.JPG