ERB

Cintorín a spevnená plocha pred Hlaváčom


Táto akcia bola financovaná pomocou pridelenej dotácie cez združenie Miestna akčná skupiny NAŠE POVAŽIE.

Celková hodnota investície bola 34 107,27 €.

 

 

maska001.jpg maska002.jpg maska003.jpg maska004.jpg maska005.jpg maska006.jpg maska007.jpg maska008.jpg maska009.jpg maska010.jpg maska011.jpg maska012.jpg maska013.jpg maska014.jpg maska015.jpg maska016.jpg maska017.jpg maska018.jpg maska019.jpg maska020.jpg maska021.jpg maska022.jpg maska023.jpg maska024.jpg maska025.jpg maska026.jpg maska027.jpg maska028.jpg maska029.jpg maska030.jpg maska031.jpg maska032.jpg maska033.jpg maska034.jpg maska035.jpg maska036.jpg maska037.jpg maska038.jpg maska039.jpg maska040.jpg