ERB

Turistická báza Slopná

Turistická báza Slopná

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Prijímateľ: Obec Slopná
Výška NFP: 36 110,85 EUR
Opis projektu: Predmetom projektu „Turistická báza Slopná “ je podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry , turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Cieľ projektu:
  • vybudovanie turistickej bázy
  • zlepšenie kvality životného prostredia v obci
  • vytvorenie základu pre ďalší rozvoj vidieckych oblastí