ERB

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí Strážovských vrchov

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcíStrážovských vrchov

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí
Strážovských vrchov
Výška NFP: 141 550,00 EUR
Hlavný cieľ projektu:

Preddchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnychodpadov prostredníctvom obstarania kompostérov na uzemí obcí Strážovských
vrchov

 

 

 

  

 

komp.png
 

Informácie pre občanov:

Kompostéry - návod, podmienky