ERB

Stromy pre budúcnosť

Oznámenie o začatí projektu: Stromy pre budúcnosť

Tento rok sa od februára začína projekt Stromy pre budúcnosť, podporený Nadáciou VÚB. Hlavným realizátorom projektu je občianske združenie PRALES  v spolupráci s obcami Slopná, Podskalie a CHKO Strážovské vrchy. Projekt je zameraný na obohatenie vidieckej krajiny Strážovských vrchov o nelesné stromové formácie - stromoradia, ktoré v budúcnosti vyrastú do krásnych krajinotvorných prvkov, zvýšenie biodiverzity, podporu druhov, ktoré lokálne vymizli. Stromoradie s tradičnými ovocnými druhmi  ako orech vlašský, čerešňa, jabloň, budú prinášať úžitok ľuďom aj biodiverzite a ekosystému krajiny.  Poľnohospodárska krajina je o tieto štruktúry citeľne ochudobnená z dôb socializmu. Ľuďom chýbajú prechádzky za zberom čerešní pod príjemným tieňom a vychádzky s deťmi na zber orechov. Projekt pozostáva z výsadby vhodných stromov do voľnej vidieckej krajiny v katastri obce Podskalie - na pasienku  okolo poľnej cesty a obce Slopná popri cyklotrase smerom na Tŕstie. Projekt pozostáva  okrem samotnej výsadby, aj so zabezpečenia ochrany proti poškodeniu zverou (jelene, srny, dobytok), starostlivosti , ktorá bude zabezpečená vďaka spolupráci s poľnohospodárom a s ovocinárom aj po skončení projektu. Cítime potrebu stromy vrátiť do krajiny aby bola vľúdnejšou na pocit a pestrejšou na živé organizmy. Lepší estetický zážitok s krajiny obohatenej  o stromy vnímajú všetci ľudia (miestni aj turisti). Poľnohospodárske veľkobloky bez stromov pôsobia pomerne pusto, nevľúdne. Stromová vegetácia zlepšuje klímu krajiny. Stromy ochladzujú povrch na ktorý dopadá slnečné žiarenie, to spotrebúvanú na výpar a dýchanie (evapotranspiráciu). zmierňujú priebeh teplôt a eliminuje sa tak efekt tzv. tepelných ostrovov (prehriatych miest).
DSC 1628
stehlíky pestré
DSC 1587
DSC 1585