ERB

Odpočet vodomerov

Považská  vodárenská  spoločnosť, prevádzka  vodovodov   Beluša, 

oznamuje odberateľom  vody v obci Slopná, že od 16.05.2023 do 18.05.2023 bude  prebiehať odpočet  vodomerov.

Prosíme majiteľov  rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom,  zabezpečili psov v rod. domoch.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4624197 v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 14.00 hod.

Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti.

Adresa webovej stránky resp. formuláru:

http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/

web: https://www.povs.sk